Komentarze

  Należy ci się odszkodowanie

  Jeśli wybierasz się w podróż samolotem i okaże się, że lot opóźniony jest o kilka godzin to masz prawdo do wypłaty odszkodowania. Jak to zrobić? Na początek warto poznać kilka ważnych informacji.

  Regulacje prawne
  Prawo do odszkodowania zapisane jest w unijnym rozporządzeniu nr 261/2004/WE. Zgodnie z nim każdy pasażer może złożyć reklamację w sytuacji gdy opóźnienie lotu wynosi ponad trzy godziny i nie zostało ono spowodowane tzw. nadzwyczajnymi okolicznościami (np. złymi warunkami meteorologicznymi). Opóźnienia spowodowane awariami i usterkami technicznymi podlegają reklamacji. Urząd Lotnictwa Cywilnego broni praw pasażerów i jeśli sytuacja jest niejasna warto do niego się zwrócić odpowiednim odwołaniem. Do dokumentu trzeba dołączyć kopię reklamacji skierowanej do przewoźnika i jego odpowiedź, a także kopię rezerwacji biletu. Dla ułatwienia pasażerowie mają do dyspozycji wzory formularzy zamieszczone na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod adresem: www.ulc.gov.pl

  Pasażer ma prawo otrzymać odszkodowanie, które jest uzależnione od długości lotu. I tak:
  -250 euro odszkodowania otrzyma pasażer którego lot miał do 1500km
  -400 euro odszkodowania otrzyma pasażer którego lot miał powyżej 1500km na terytorium UE oraz dla innych rejsów od 1500 km do 3500 km
  -600 euro odszkodowania otrzyma pasażer wszystkich pozostałych lotów.

  Jeśli opóźnienie lotu wynosi ponad 5 godziny i nie jest spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami, to pasażer może ubiegać się o zwrot kosztów całego biletu w ciągu 7 dni od dnia zdarzenia. Czasem, w szczególnych przypadkach pasażer może zażądać bezpłatnego powrotu do pierwotnego miejsca wylotu.

  Warto wiedzieć, że każdy pasażer ma prawo przez czas oczekiwania na kolejny lot do wyżywienia oraz noclegu w hotelu. A wszystko to na koszt linii lotniczych. Jeśli przewoźnik zaproponuje pasażerowi inny lot do wybranego miejsca podróży, którego czas przylotu na miejsce jest prawie taki sam niż lotu pierwotnego, to kwota odszkodowania może być zmniejszona o 50%.

  Jeśli zdarzy nam się spędzić długie godziny na lotnisku, to nie wahajmy się wystąpić o odszkodowanie. W końcu warto korzystać ze swoich praw.

  Leave a Reply

  You must be logged in to post a comment.