Komentarze

  MdM a ubezpieczenie pomostowe

  MdM-a-ubezpieczenie-pomostowe

  Ubezpieczenie pomostowe funkcjonuje w przypadku tradycyjnych kredytów hipotecznych, ale czy kredyt z dopłatą w ramach MdM również będzie wymagał takiego zabezpieczenia?

  Banki udzielające kredytów hipotecznych muszą dokładnie zbadać zdolność kredytową wnioskodawców i odpowiednio przygotować się na cały proces spłaty takiego zobowiązania. Główną kwestią dla banku pozostaje ustanowienie zabezpieczeń, które dają realną szansę na odzyskanie pożyczonych pieniędzy, nawet mimo braku spłaty zobowiązania przez kredytobiorcę.

  O ile podstawowym zabezpieczeniem spłaty kredytu hipotecznego jest sama nieruchomość, o tyle może być ono ustanowione dopiero w momencie rzeczywistego nabycia takiego mieszkania i dokonaniu wpisu do hipoteki. Od momentu przekazania przez bank środków na zakup nieruchomości, do chwili, gdy dokonany zostanie wpis do hipoteki, może minąć nawet kilka miesięcy. Przez ten czas zabezpieczeniem kredytu będzie ubezpieczenie pomostowe.

  MdM a kredyty bankowe

  Ustawa MdM reguluje wszystkie kwestie związane z udziałem w programie, a także określa warunki i limity dotyczące wnioskodawców i samych lokali mieszkalnych. Daje przy tym pełną swobodę bankom w stosowaniu własnych procedur ustalonych dla kredytów hipotecznych. To oznacza, że sam fakt ubiegania się o dopłatę w ramach MdM nie zmienia zasad działania banków.

  Oczywiście pomoc ze strony państwa będzie działała na korzyść beneficjenta, w pewnym stopniu zwiększając naszą zdolność kredytową, jednak na uniknięcie ubezpieczenia pomostowego nie mamy co liczyć.

  Czy da się uniknąć ubezpieczenia pomostowego?

  Teoretycznie jest to możliwe, ale absolutnie nie wiąże się to z tematem programu Mieszkanie dla Młodych. Ubezpieczenie pomostowe jest zabezpieczeniem dla banku, a więc ustanawiane jest w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub potencjalnego ryzyka problemów z odzyskaniem pożyczonych pieniędzy w okresie pierwszych miesięcy powstania zobowiązania kredytowego.

  Jeśli nasza sytuacja materialna nie budzi żadnych wątpliwości, dochody są odpowiednio wysokie, a z produktów danego banku, korzystamy nie po raz pierwszy, możemy liczyć, że uda nam się wynegocjować preferencyjne warunki. W innych przypadkach możemy tylko starać się o jak najszybsze dopełnienie formalności i wpisanie hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. W ten sposób nie unikniemy kosztu ubezpieczenia, ale znacznie go zmniejszymy.

   

  Comments are closed.