Komentarze

  Jak interpretować zapisy w księdze wieczystej?

  Jak-interpretować-zapisy-w-księdze-wieczystej?

  Zapisy w księgach wieczystych nieruchomości nie dla wszystkich są jasne. Tymczasem zanim kupimy na własność dom czy mieszkanie, które nas interesuje, warto wiedzieć, jak interpretować wpisy, które widnieją w KW.

  Księgi wieczyste dostarczają nam szczegółowych informacji o stanie prawnym interesującej nas nieruchomości oraz uczciwości właścicieli chcących sprzedać swój dom czy mieszkanie lub ustanowić na ich hipotece zabezpieczenie na rzecz banku. Jeżeli ktoś decyduje się na zakup nieruchomości – obojętnie, czy jest to mieszkanie, dom czy działka budowlana – powinien dokładnie sprawdzić stan prawny tej nieruchomości oraz jej właściciela – właśnie w księdze wieczystej (KW).

  Zacznijmy od wyjaśnienia, czym jest księga wieczysta. Księgi wieczyste są publicznymi rejestrami, do których każdy może sięgnąć, a które określają stan prawny nieruchomości. Pozwalają ustalić, jakie i komu przysługują do niej prawa. W Polsce przepisy dotyczące ksiąg wieczystych reguluje ustawa z 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece. Do 1991 roku księgi wieczyste były prowadzone przez biura notarialne. Aktualnie prowadzone są przez wydziały ksiąg wieczystych działające przy sądach rejonowych. Do 2003 roku dostęp do ksiąg wieczystych był możliwy tylko w formie pisemnej, teraz odbywa się przede wszystkim w formie elektronicznej.

  Księgi wieczyste składają się z IV działów. Dział I składa się z dwóch części: I-O to informacje na temat metrażu, położenia nieruchomości, tego, jak jest wykorzystywana itp. Druga część, I-Sp, dotyczy spraw związanych z własnością. Jeżeli nieruchomość użytkowana jest na zasadzie spółdzielczego prawa własności, znajdziemy na ten temat informacje, a także nazwę spółdzielni mieszkaniowej.

  Kolejne działy to dział własności, dział prawa, roszczenia i ograniczenia oraz dział hipoteki. Należy podkreślić, że wszelkich zmian w księgach wieczystych można dokonywać tylko za pośrednictwem sądu. Jak już zostało wspomniane, wszelkie składane wnioski do wydziałów ksiąg wieczystych są jawne. Jeżeli ktoś decyduje się na zakup określonej nieruchomości, jego pierwszym krokiem jest wgląd do księgi wieczystej w celu weryfikacji sprzedającego oraz sprzedawanej nieruchomości.

  Warto wiedzieć, że przy staraniach o kredyty hipoteczne niezbędne będą odpisy z ksiąg wieczystych zastawianych nieruchomości. Nieruchomości te zostaną wcześniej zaakceptowane i wycenione przez banki. Obecnie możliwe jest sprawdzenie ksiąg wieczystych przez Internet, co oszczędza wiele czasu.

  Comments are closed.