Komentarze

    Posts Tagged ‘odmowa’

    Częściej odmowa niż zgoda

    Nie ulega wątpliwości, że wejście w życie zapisów rekomendacji T znacznie skomplikowało sytuację na rynku kredytów hipotecznych, bowiem zmienione zostały zasady ich przyznawania. Zgodnie z zapisami tej rekomendacji banki mają zapewnić sobie odpowiednie zabezpieczenie kredytu. I tak między innymi w przypadku kredytu walutowego wkład własny kredytobiorcy powinien wynieść co najmniej 10 procent jeżeli kredyt ten […]