Komentarze

    Posts Tagged ‘opinie’

    Pozytywna opinia

    Bezpieczne lub mniej bezpieczne finansowanie, korzystniejsze lub mniej korzystne produkty i usługi bankowe, omijanie lub łamanie prawa przez instytucje finansowe, codzienne problemy z którymi nie potrafimy sobie poradzić. Dlatego skarżymy się na banki, firmy pożyczkowe, ubezpieczycieli czy też towarzystwa zarządzające funduszami inwestycyjnymi. Szkoda tylko, że zazwyczaj na skargach się kończy, chociaż ostatnio na przykład UOKiK […]